Studiecirklar – språk

Studiecirklar – språk


Studiecirkeln är en studieform i det lilla formatet och förutsätter ett aktivt engagemang från deltagarnas sida. Deltagarantalet är därför i de flesta fall begränsat till mellan 7 (6) och 14, exkl. kursledaren. Om antalet deltagare är färre än 14, anges detta vid respektive kurs.

Vårterminens kurser pågår i allmänhet i tio eller tolv veckor, i normalfallet med start i vecka 7. Höstterminens kurser pågår i allmänhet i tio veckor, i normalfallet med start vecka 39. Om någon lektion ställs in, t.ex. på grund av kursledarens sjukdom, läses den inställda lektionen i regel in i veckan efter den ordinarie kurstidens slut.

För att försäkra dig om en plats bör du anmäla dig i god tid. Kurser med färre än 6 deltagare ställs vanligtvis in ca en vecka före kursstart. Kurser med 6-7 deltagare har en något högre avgift.

Observera att de flesta språkkurserna är läsårskurser. Deltagare som följer en kurs som sträcker sig över två terminer har förtur till vårterminen. Nya deltagare är välkomna i mån av plats. Vi förbehåller oss rätten att inte erbjuda förtur på vissa arrangemang.

Lokalerna är anpassade för personer med funktionsvariationer och utrustade med WiFi.

Med hänsyn till allergiker undanbeds starka parfymer. Eftersom vi har ömtåliga parkettgolv, får broddar och broddförsedda skor inte användas inomhus.

Kostnader för kursmaterial kan tillkomma. Akademibokhandeln på Mäster Samuelsgatan 32 och Ferdosi bokhandel på Karlavägen 4 har studeranderabatt mot uppvisande av Senioruniversitetets kallelse. Om du beställer litteratur på nätet från Ferdosi är den redan rabatterad.

Uppgift om studiematerial anges enbart på hemsidan (ej i den tryckta katalogen), under respektive kurs; se kursbeskrivningssidan (sök upp aktuell kurs i sökrutan högst upp).

Några utan höstterminens studiecirklar genomförs på distans, via videoplattformen Zoom. Du kan använda Zoom på din dator, surfplatta eller mobiltelefon (Apple och Android). Du kan läsa mer HÄR.

Kontaktperson för studiecirklarna är Ann-Marie Engback, tfn 073-981 47 16, e-post kansliet(at)senioruniversitetet.se, Att: Ann-Marie Engback.


Europarådets nivåskala för självbedömning

För att undervisningen ska bli givande för alla och resultatet gott är det viktigt att deltagarna i en språkgrupp har ungefär samma färdighetsnivå. Behöver du byta grupp eller nivå, kontakta Ann-Marie Engback.

För kurserna i moderna språk tillämpar Senioruniversitetet Europarådets nivåskala, se nedan. Denna skalas färdighetsnivåer utgör grund för de olika språkens kursplaner A1, A2, B1, B2, C1 och C2. För att få hjälp att hamna på rätt nivå, bör du göra ett eget språktest som du rättar själv. Webbaserade tester finns i de vanligaste språken och du kan gratis genomföra ett online test HÄR.

Om du nått upp till målen för en viss nivå ska du följa en kurs på nästa nivå. (Om du t.ex. har nått målen för A1 ska du alltså börja på nivå A2.)

Nivå A1. Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser i de mest grundläggande vardagslivssituationerna. Jag kan presentera mig själv och andra och ställa frågor om t.ex. var och hur någon bor, var någon arbetar och jag kan själv svara på liknande frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt.

Nivå A2. Jag kan förstå fraser och de vanligaste orden som har att göra med shopping, närgeografi o.d. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang och använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva min familj och andra människor, hur jag lever och bor, min utbildningsbakgrund och mitt nuvarande eller senaste arbete.

Nivå B1. Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk som man regelbundet möter i arbetet och på fritiden. Jag kan hantera de flesta situationer som kan uppstå under resor i ett område där språket talas. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända, vardagliga ämnen. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter.

Nivå B2. Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Inom mitt specialområde förstår jag även fackdiskussioner. Jag kan kommunicera flytande, så att ett samtal med en infödd går i stort sett problemfritt. Jag kan förklara min ståndpunkt i en problemsituation och kan diskutera olika lösningars för- och nackdelar.

Nivå C1. Jag kan läsa en stor mängd krävande, även längre texter. Jag kan uttrycka mig nästan helt spontant och obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan använda språket effektivt för sociala och yrkesmässiga ändamål. Jag kan uttala mig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden och ge utförliga beskrivningar eller rapporter.

Nivå C2. Jag kan utan problem förstå så gott som allt som jag hör eller läser och referera fakta och argument. Jag kan uttrycka mig spontant och helt flytande i så gott som alla situationer. Jag kan förstå och använda stilvariationer och andra finesser (t.ex. ironi). Mitt språk är korrekt och varierat.


För anmälan till Studiecirklar – språk, vänligen se vänsterrubriken “Anmäl dig här”.

 

← Tillbaka till Program och anmälan


Sidan uppdaterad senast den 2022-08-10 kl. 13:30

På senioruniversitetet.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor? Ok