Dataskydd

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter


Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss på Senioruniversitetet. För att du skall känna dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

Behandling av personuppgifter

För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, adress samt vilka arrangemang du deltar i. Uppgifterna använder vi i vårt kundregister för att sända dig information om vår verksamhet. Vi rapporterar vissa uppgifter vidare eftersom Senioruniversitetet delvis finansieras med offentliga medel.
Om du inte vill ha fortsatt information från oss kontaktar du vårt kansli.

Vad kan vi hjälpa dig med och hur kan du komma i kontakt med oss?

Du kan själv se vilka personuppgifter vi sparar, och rätta/ändra dessa personuppgifter via Mina Sidor. Information om deltagande i arrangemang för tidigare år kan du inte se eller ändra. En begäran om registerutdrag eller annan begäran ska alltid göras på plats på kansliet. Där ska du kunna legitimera dig med en giltig ID-handling. Efter ansökan tar en sådan begäran normalt maximalt 1 månad.

Information enligt GDPR

Information är en av Senioruniversitetets viktigaste tillgångar och förutom den information som vi äger själva, hanterar vi dagligen information som ägs av våra leverantörer och andra samarbetspartners. Senioruniversitetet strävar efter att all information, oavsett vem som äger den, ska hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt GDPR – General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen.

För dig som är medlem

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som Senioruniversitetet får av dig behandlas för att vi ska kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter som att uppfylla styrande myndigheters krav, följa ingångna avtal eller för att vi ska kunna ge dig bra service. Personuppgifter kan även komma att användas för statistiska ändamål och för utveckling och analys av Senioruniversitetets verksamhet.
Uppgifter som namn, adress och e-postadress använder vi i vårt kundregister för att sända dig nyhetsbrev, kurskatalog och erbjudanden om Senioruniversitetets kommande kurser och utbildningar. Namn och adress används också för att kunna svara på dina frågor eller synpunkter via e-post eller brev. Personnummer används som kundnummer och för statistik och är ett villkor för statsbidrag till våra kurser inom folkbildningsverksamhet. Vi är i vissa fall även skyldiga att lämna uppgiften till myndigheter enligt lag och avtal.
Senioruniversitetet lämnar information till leverantörer och andra samarbetspartners för att tillhandahålla arrangemang till våra medlemmar samt för statsbidrag. I övrigt så lämnar Senioruniversitetet aldrig ut personuppgifter till tredje part.

Hur samlas personuppgifter in och hur lagras de?

Personuppgifter samlas in genom Mina Sidor eller via anmälan på talong. I vissa fall kompletteras uppgifterna med folkbokföringsadress.
Är du, eller har varit, medlem hos oss, lagras dina uppgifter bara så länge som krävs för att Senioruniversitetet ska kunna administrera arrangemang/kurser eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag/avtal.
De uppgifter i vårt kundregister som används för att sända dig nyhetsbrev, kurskatalog och erbjudanden om Senioruniversitetets kommande arrangemang/kurser sparas så länge det behövs eller tills du avregistrerar dig.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

• Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du kan kontrollera vissa av dessa själv via Mina Sidor eller genom att kontakta kansliet. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. Du kan kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Senioruniversitetet har enbart tillgång till personuppgifter som behövs för den egna verksamheter, och inte personuppgifter som finns hos andra myndigheter och företag.
• Du har även rätt att få information om vilka rättsliga grunder vi stödjer oss på, hur länge vi kommer att spara dina uppgifter, vem som har tillgång till informationen och att få dina uppgifter hos oss raderade om det inte finns rättsliga skäl som gör att vi tvingas lagra uppgifterna.
• Du kan få en sammanställning av alla uppgifter vi har om dig och du kan även invända mot det sätt vi använder dina personuppgifter.
• Du har rätt att begära begränsning av användning av vissa av dina personuppgifter, du kan få återkalla ditt samtycke och överklaga till relevant tillsynsmyndighet.
• I det fall information som vi sparat om dig ska behandlas i ett annat syfte än vid insamlingstillfället, kommer vi att informera dig om detta.

Läs mer om GDPR på Datainspektionens webbplats (extern länk).


Sidan uppdaterad senast den 2018-05-24 kl. 10:00

På senioruniversitetet.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor? Ok