Tillbaka

212640 Geovetenskap. Sverige från grunden. Fristående kurs: 15 poäng. Moment 1:2

212640 Geovetenskap. Sverige från grunden. Fristående kurs: 15 poäng. Moment 1:2

Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Denna nybörjarkurs öppnar dörren till mineralriket och Sveriges geologi, såväl berggrund som jordtäcke. Lär dig undersöka och känna igen våra vanligaste ”stenar” och jordlager, och möt såväl spännande skönheter som råvaror och material av teknisk och ekonomisk betydelse för samhällsutvecklingen. Överblicka det svenska landskapet och upplev hur berg, dalar, slätter och jordlager hänger ihop i en mångmiljonårig skapelseberättelse. Varför ökar intresset för geoturism och ”geologiska parker”, såväl nationellt som globalt?
Förutom kurslitteratur och föreläsningar bygger kursen på praktiska övningar, studiebesök och utomhusundervisning. Under hösten 2021 ligger fokus på berggrunden och under våren 2022 på jordtäcket med bl.a. de istida avlagringarna. Som ett separat arrangemang planeras till våren 2022 en exkursion med geovetenskapligt tema över några dagar till valda miljöer i Mälardalen, Närkeslätten och Bergslagen, som belyser den svenska landskapsutvecklingen – Landskapet berättar.

 
Kurs i geovetenskap/geografi på grundnivå har erbjudits tidigare och följts av påbyggnadskurser. Höstens kurs har i huvudsak samma innehåll som tidigare och välkomnar ”nya följare” att knyta bekantskap med det svenska naturlandskapet och dess tillgångar. För tidigare deltagare ges möjlighet till repetition, delvis i nya former. Geoämnena gör alltså ett ”omtag”. Vid tillräckligt deltagarantal är utsikterna i övrigt goda att planera för en fortsättning 2022/23 (frågor om mineral, vatten, klimat och hållbart resursutnyttjande).
 
 
Kurslitteratur Se nedan
 
Kursledare Anders Yrgård, fil.lic, i naturgeografi, Stockholms universitet, anders.yrgard(at)hotmail.com. Dessutom medverkar lärare från Sveriges geologiska undersökning och Naturhistoriska riksmuseet.

Tid En måndag 27/9 kl. 13.00–15.30 och fem tisdagar kl. 13.00–15.30: 12/10, 19/10, 26/10, 23/11, 30/11, samt heldagsexkursion till Utö tisdag 5/10. Studiebesök tisdag 9/11 kl. 13.00–15.30 på Naturhistoriska riksmuseet.

Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Cambridge

Avgift 1150 kr, båtresa till Utö tillkommer

Arrangemang nummer 212640
 

 


 

KURSLITTERATUR

Studiematerial för praktiska övningar

 • Stensamling (36 prover) med tillhörande tryckt handledning som förmedlas av kursledningen. Kostnad ca 625 kr. Övningssamlingen kommer till användning från första kursdagen och kommer att kunna köpas då.

 • Tillgång till övningsmaterial utan kostnad.

Digitalt informationsmaterial för läsning, utan kostnad

 • SGU. Ca 100-150 A4 sidor är tillgängliga på SGU (Sveriges Geologiska Undersökning). Text och bilder kan alltså läsas på datorskärm, läsplatta eller mobil. Materialet kommenteras i början av kursen. SGU, https://sgu.se/ är en statlig myndighet för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Myndigheten har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Till samhällets behov räknas även kursverksamhet och folkbildning. Läs mer om SGU på https://www.sgu.se/om-sgu/. Material för våra kursbehov finner man via Menyn > rubriken Om geologi https://www.sgu.se/om-geologi/. Klicka vidare och skaffa överblick.

 • NRM. På Naturhistoriska riksmuseets webbsidor finns en hel del material som passar vår kurs. Se https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/geologi.236.html Klicka vidare i materialet och skaffa överblick. Naturhistoriska riksmuseet är likaledes en myndighet med uppgift att sprida kännedom om naturen till skolor och allmänhet.

”Vanliga böcker”

För den som undviker läsning på skärm föreslås som alternativ någon av följande böcker, var och en med i huvudsak samma innehåll som SGU och NRM ovan. Viss komplettering med digitalt gratismaterial kan komma att behövas.

 • Andreasson P-G (2015): Geobiosfären – en introduktion. Prisexempel Bokus 827 kr.

 • Larsson S Å & Tullborg E-L (2015): Sveriges berggrunden geologisk skapelseberättelse. 304 sid. ISBN 978-91-637-9181-9. Prisexempel Adlibris 379 kr.

 • Lundqvist J (2006): Geologi: processer-utveckling-tillämpning, ISBN 9789144047294. Prisexempel Bokus 385 kr.

 • Lundqvist J, Lundqvist T,  Lindström M, Calner M, Sivhed, U (2011), Sveriges geologi från urtid till nutid. Prisexempel Bokus 880 kr.

Arrangemangsinformation

 • Startdatum: 2021-09-27
 • Slutdatum: 2021-11-30
 • Tid: 13:00 - 15:30
 • Plats: Senioruniversitetet
 • Adress: Hagagatan 1, 11348 Stockholm
 • Avgift: 1150 kr
 • Arrangemangsnr: 212640
 • Platser kvar: Nej
 • Reserver: 3
Fullbokat

Karta

På senioruniversitetet.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor? Ok