Tillbaka

Är Sveriges beredskap god – klarar vi ett krig?

Är Sveriges beredskap god – klarar vi ett krig?

Statsmakterna bedömer att Sveriges säkerhetspolitiska läge har försämrats de senaste åren. Denna bedömning görs mot bakgrund av Rysslands agerande i Ukraina, annekteringen av Krim samt den ryska militära upprustningen. Samtidigt som detta sker ökar sårbarheten i det svenska samhället, och vi ser nya hot mot den nationella säkerheten såsom terrorism, cyberattacker och påverkanskampanjer. Efter flera år av neddragningar inom försvaret står de nationella säkerhetsfrågorna i dag högt upp på den politiska agendan.

Denna föreläsningsserie belyser hur den svenska säkerhetspolitiken har utvecklats under lång tid och vilken förmåga det svenska totalförsvaret har att i dag klara den allvarligaste händelsen: ett krig. Vi studerar också krishantering på nationell nivå.

 

27/9 Perspektiv på säkerhet och försvar

Vi gör en historisk tillbakablick och studerar hot mot Sverige under skilda epoker. Vi ser på Sveriges försvarsförmåga under olika skeenden samt belyser våra internationella samarbeten och fredsbevarande insatser utomlands. Vi diskuterar också dagens nationella säkerhetsstrategi.

Föreläsare Jacob Westberg, lektor i säkerhetspolitik och strategi, Försvarshögskolan

 

4/10 Nya hot

Vi läser dagligen om IT-attacker, påverkanskampanjer eller terrordåd. Försök att påverka en annan stat med i första hand icke-militära medel s.k. hybridkrigföring, diskuteras. Hur skall Sverige förhålla sig till de nya hoten? Är utanförskap, social oro och utvecklingen mot parallella samhällen ett hot mot vår nationella säkerhet?

Föreläsare Lars Nylén, f.d. rikskriminalchef och f.d. generaldirektör för Kriminalvården

 

11/10 Vad är totalförsvar?

Regeringen och riksdagen har beslutat att Sverige skall bygga upp ett nytt totalförsvar. Hur såg det tidigare ut och hur kan ett nytt totalförsvar utformas för framtiden. Vi diskuterar hur ansvaret bör fördelas mellan den offentliga sektorn, näringslivet, civilsamhället och den enskilde individen.

Föreläsare Björn Körlof, f.d. generaldirektör för Styrelsen för psykologiskt försvar och f.d. generaldirektör för Pliktverket

 

18/10 Militärt försvar – varför då?

I denna föreläsning beskrivs hur den svenska militära förmågan har sett ut under olika epoker och vilka hot vi bedömde att vi behövde kunna försvara oss mot. Vi reder ut hur Försvarsmakten ser ut i dag och vilken förmåga den bedöms ha.

Föreläsare Karis Neretnieks, generalmajor och f.d. chef för Försvarshögskolan

 

25/10 Hur hanterar vi en kris?

Sverige har upplevt flera kriser på nationell nivå, t.ex. den ryska ubåten U137 som gick på grund i Blekinge skärgård och Estoniakatastrofen. Närmare i tid ligger tsunamin och den stora skogsbranden i Västmanland – alla händelser som ställde stora krav på krishantering på högsta nivå. Hur är svensk krishantering uppbyggd?

Föreläsare Bengt Sundelius, professor em, Uppsala universitet och Försvarshögskolan

 

1/11 Totalförsvaret och framtiden

Vi har i tidigare föreläsningar beskrivit hur Sverige har byggt upp en nationell säkerhet och ett totalförsvar

utifrån de förutsättningar som rådde då. Vi ”knyter ihop säcken”, drar slutsatser från vad vi lärt oss och svarar på frågan: Vad gör vi nu?

Samtalsledare Bo Richard Lundgren, f.d. chef för Institutet för högre totalförsvarsutbildning, Försvarshögskolan

Övriga medverkande Björn Körlof, Bengt Sundelius, Lars Nylén

 

Programansvariga Ing-Marie Persson, Bo Irblad, Peter Fagerlund

Tid Sex onsdagar kl. 9.30–11.15: 27/9–1/11

Lokal Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41

Avgift 550 kr

Arrangemang nummer 370

Arrangemangsinformation

  • Startdatum: 2017-09-27
  • Slutdatum: 2017-11-01
  • Tid: 09:30 - 11:15
  • Plats: ABF-huset
  • Address: Sveavägen 41, 11183 Stockholm
  • Avgift: 550 kr
  • Arrangemangsnr: 370
  • Platser kvar: Ja
  • Reserver: 0
Det går inte att boka detta arrangemang längre

Karta

På senioruniversitetet.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor? Ok